Budaya Melayu PDF Print E-mail
 Dibaca: 3650 kali.
Written by Administrator   
Thursday, 23 April 2015 03:56

Pulau Bintan telah menjadi pusat kegiatan perdagangan sejak zaman kerajaan Melayu Riau. Menilik sejarahnya sebagai pusat pemerintahan kerajaan Melayu Riau, sejak dahulu kebudayaan dan adat-istiadat yang berkembang di pulau ini adalah budaya Melayu. Letaknya yang berdekatan dengan Singapura dan Malaysia menjadikan pulau Bintan adalah daerah yang strategis. Budaya pun berkembang seiring dengan lalu-lintas perdagangan yang ramai.
Budaya Melayu yang telah ada dan berkembang sejak lama hingga kini masih dijaga dengan baik oleh penduduk Bintan. Masyarakat Melayu sangat menjunjung tinggi adat yang bersumberkan dari nilai-nilai agama. Agama Islam adalah agama yang dianut oleh masyarakat Melayu di Bintan. Tradisi-tradisi Islam sangat kental dalam budaya masyarakat Melayu Pulau Bintan.

Tradisi dan adat-istiadat yang masih dipegang teguh hingga kini adalah mengenai adab kepada orang tua, sikap hidup bergotong-royong dalam masyarakat dan perilaku kehidupan yang harus selalu berpegang pada nilai agama. Perayaan-perayaan yang berhubungan dengan hari besar Islam dilakukan setiap tahun dengan meriah. Tradisi masyarakat Melayu yang religius menjadi ciri utama adat-istiadat yang terdapat di Pulau Bintan.